ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την πραγματοποίηση των ως άνω αναφερομένων η ΛΑΦΑΣΙ Ν.Ε. δηλώνει  την δέσμευση   της στις αρχές και τους κανονισμούς του Συστήματος Ασφαλούς Διαχείρισης και εγγυάται για την εφαρμογή των πιο κάτω αναφερομένων σχετικά με την Ασφάλεια και Προστασία του Περιβάλλοντος.

  • Την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ιδιοκτησίας, στη θάλασσα από γνωστούς και συγκεκριμένους κινδύνους και την εξασφάλιση υγιών και ασφαλών συνθηκών εργασίας του προσωπικού των πλοίων.
  • Χρησιμοποίηση εξειδικευμένου και πιστοποιημένου ιατρικώς προσωπικού επί των πλοίων, έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για την εργασία την οποία προορίζεται.
  • Την διατήρηση του Εξοπλισμού Ασφάλειας σε καλή κατάσταση καθώς επίσης την μέγιστη εξοικείωση του προσωπικού των πλοίων στην χρήση των εξοπλισμών αυτών.
  • Τα συχνά επί των πλοίων της Εταιρείας γυμνάσια με χρήση των εξοπλισμών ασφάλειας κατά παντός συγκεκριμένου κινδύνου.
  • Τις καθιερωμένες από την Εταιρεία διαδικασίες για ασφαλή Ναυσιπλοΐα και την εν γένει ασφάλεια του πλοίου .
  • Την διαβεβαίωση ότι το προσωπικό του πλοίου είναι συνειδητοποιημένο στα θέματα προστασίας κατά της ρύπανσης και είναι ενήμερο και υπεύθυνο για ενέργειες ενάντια σε όλους τους τύπους ρύπανσης, όπως απαιτείται από τους Εθνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς.
  • Την ενθάρρυνση του προσωπικού να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης.
  • Την αντιμετώπιση της ρύπανσης δια μέσω σχεδίου αντιμετώπισης ρύπανσης.
  • Την αναφορά στην Διεύθυνση της Εταιρείας κάθε αιτίας μη συμμόρφωσης σχετικής με την ρύπανση.
  • Την διενέργεια γυμνασίων σε τακτά διαστήματα.

Τη θέσπιση διαδικασιών αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων τους οποίους ακολουθεί και  εξετάζει  εξασφαλίζοντας τη βελτίωσης των διαδικασιών της έτσι ώστε οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις λειτουργίες της Εταιρείας,το προσωπικό,την ιδιοκτησια και το περιβάλλον  να είναι σε επίπεδο <0}«ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΕΡΟ ΧΑΜΗΛΟ» (ALARP)».

Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΑΥΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ   ΠΟΥ   ΤΥΧΟΝ   ΕΧΟΥΝ   ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ   ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.