ΗΛΙΑΣ Τ

Τα πλοία μας συμμορφώνονται με όλους τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λιμάνι και αρ. Νηολόγισης ΚΑΛΥΜΝΟΥ: 613

Διεθνές Διακριτικό Σήμα SV: 5116

Τύπος: Ε/Γ – Δ/Ρ

Υλικό Κατασκευής: GRP

Αρ. Μηχανών: 2

Gross Tonnage: 73

Ολικό Μήκος: 22,48m

Ολικό Πλάτος: 5,74m

Υπηρεσιακή Ταχύτητα: 20 κόμβοι

Επιβάτες: 123