ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στην παρούσα φάση και λόγω της ιδιομορφίας και του χαρακτήρα της Εταιρείας:

Α) Ο Νομικός Σύμβουλος και ο Ναυπηγός είναι εξωτερικοί συνεργάτες.

Β) Ο Υπ. Τεχνικού και ο Υπ. Διακίνησης πλοίων είναι το ίδιο πρόσωπο.

Γ) Ο Υπ. Πληρωμάτων και προσωπικού Εταιρείας και το Εξ. Πρόσωπο είναι το ίδιο πρόσωπο.

Το οργανόγραμμα ακολουθεί τα πρότυπα που έχουν θεσπιστεί από τον ISM Code της Διεθνή Συνθήκης για την ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στην Θάλασσα (SOLAS)