ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΙ

Τα πλοία μας συμμορφώνονται με όλους τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λιμάνι και αρ. Νηολόγισης ΚΑΛΥΜΝΟΥ: 251

Διεθνές Διακριτικό Σήμα SV: 8371

Τύπος: Ε/Γ – Τ/Ρ

Υλικό Κατασκευής: GRP

Αρ. Μηχανών: 3

Gross Tonnage: 127

Ολικό Μήκος: 28,90m

Ολικό Πλάτος: 6,72m

Υπηρεσιακή Ταχύτητα: 20 κόμβοι

Επιβάτες: 224