Όροι Ταξιδιού – Γραμμές Εξωτερικού

ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ

Η αγορά εισιτηρίων επιβατών και οχημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους:

* Στο κεντρικό πρακτορείο της εταιρείας που βρίσκεται στην περιοχή του κεντρικού Λιμένα Καλύμνου

* ηλεκτρονικά μέσω της παρούσας εταιρικής μας ιστοσελίδας * τηλεφωνικά στο +30 22430-51630 με τη χρήση της πιστωτικής σας κάρτας και ταυτότητας

* σε όλα τα συνεργαζόμενα κεντρικά ταξιδιωτικά μας πρακτορεία στα Δωδεκάνησα

* σε όλα τα συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά πρακτορεία εντός και εκτός της Ελλάδος

Η έκδοση αποδείξεων μεταφοράς δεμάτων γίνεται μόνο από τα κεντρικά λιμενικά πρακτορεία.

Κάθε εισιτήριο του επιβάτη είναι ατομικό, ονομαστικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για την θέση και το ταξίδι για το οποίο εκδόθηκε.

Αλλαγές γίνονται από οποιοδήποτε πρακτορείο, ανεξάρτητα από πού εκδόθηκε το εισιτήριο, εφόσον συμφωνεί ο πράκτορας.

Οι επιβάτες πρέπει να εξασφαλίζουν την θέση τους εγκαίρως, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής της επιβατικής κίνησης (π.χ. καλοκαιρινοί μήνες).

Εισιτήρια που έχουν αγορασθεί τηλεφωνικώς ή μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας παραλαμβάνονται από τα κεντρικά λιμενικά πρακτορεία ή αποστέλλονται με courier στη διεύθυνση που θα δηλώσει ο επιβάτης, με χρέωση του επιβάτη.

Το ΕΥΡΩ είναι το επίσημο νόμισμα συναλλαγών.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ

Σύμφωνα με τη Κοινοτική Οδηγία 98/41, είναι υποχρεωτική η καταγραφή του ονοματεπώνυμου του επιβάτη, του φύλου, της ηλικίας (βρέφος, παιδί, ενήλικας) του τύπου και του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος. Ο επιβάτης οφείλει κατά την ηλεκτρονική κράτηση ή την έκδοση εισιτηρίου, να δίνει τα ακριβή στοιχεία ταυτότητας του, τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του από την εταιρεία σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας, αυτή καταχωρείται εγγράφως από τον εκδότη επί του εισιτηρίου. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης, ο επιβάτης συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα ή συμπληρώνει την επιλογή «Δεν επιθυμώ να ενημερωθώ σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου». Επίσης ο επιβάτης οφείλει να ελέγχει κατά την έκδοση του εισιτηρίου την ορθότητα των αναγραφόμενων στο εισιτήριο στοιχείων (ημερομηνία, ώρα, δρομολόγια, πλοίο, στοιχεία ταυτότητας κλπ.) και να μην το παραλαμβάνει σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής.

ΝΑΥΛΟΙ | ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Η τιμή του εισιτηρίου (ναύλος) περιλαμβάνει τη μεταφορά του επιβάτη στο λιμένα προορισμού, στο μοναδικό τύπο αεροπορικής θέσης που διαθέτουν τα πλοία, καθώς και τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις επ’ αυτού. Στην τιμή του εισιτηρίου δεν

συμπεριλαμβάνονται σνακ και ροφήματα από το μπαρ του πλοίου. Η εταιρεία χορηγεί εκπτώσεις στους επιβάτες σύμφωνα με την εμπορική της πολιτική. Ενδεικτικά:

Βρέφη και νήπια έως τεσσάρων (5) ετών ταξιδεύουν δωρεάν, καταβάλουν μόνο τους εκάστοτε φόρους.

Παιδιά από τεσσάρων (5) έως δέκα (10) ετών δικαιούνται έκπτωση 50% επί του ναύλου.

Για τη μεταφορά ομάδων επιβατών (γκρουπ), θα ισχύουν κατά περίπτωση οι ειδικότερες συμφωνίες με την εταιρεία. Για να δείτε όλες τις προσφορές και εκπτώσεις της εταιρείας πατήστε εδώ

Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές. Εφόσον συντρέχουν περισσότερες της μίας περιπτώσεις εκπτώσεων, εφαρμόζεται μόνον η μεγαλύτερη έκπτωση.

Οι επιβάτες που δικαιούνται εκπτώσεις θα πρέπει να το δηλώσουν κατά την κράτηση των θέσεων και να επιδεικνύουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα τόσο κατά την έκδοση των αντιστοίχων εκπτωτικών εισιτηρίων όσο και κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου, ουδεμία διαφορά ναύλου επιστρέφεται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Ο επιβάτης οφείλει να προσέρχεται στο πλοίο εξήντα λεπτά (60) πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου, όπως και ο επιβάτης με όχημα. Εάν δεν προλάβει τον απόπλου δεν δικαιούται επιστροφή ναύλου. Ο επιβάτης οφείλει να επιδεικνύει το εισιτήριο, το διαβατήριο, την ταυτότητά ή άλλα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα του κατά την επιβίβαση. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει σε κάποιον επιβάτη να ταξιδέψει, αν κρίνει ότι αυτός δεν φέρει τα απαιτούμενα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι και κάθε επιβάτης υποχρεούται στην επίδειξη του εισιτηρίου του και των έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων. Ο επιβάτης οφείλει να κρατά το απόκομμα του εισιτηρίου του και να το επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο μέχρι να αποβιβαστεί. Επιβάτης που επιθυμεί να αλλάξει προορισμό από αυτόν που αναγράφεται στο εισιτήριο του, οφείλει να το δηλώσει στον οικονομικό αξιωματικό του πλοίου καταβάλλοντας τη διαφορά του ναύλου. Επιβάτης που διαπιστώνεται μετά από έλεγχο ότι δεν έχει εκδώσει εισιτήριο θα καταβάλει άμεσα το αντίτιμο του εισιτηρίου με γνωστοποίηση στην οικεία λιμενική αρχή για τυχόν ποινές.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ- ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

Σε περίπτωση απαγόρευσης του απόπλου κατόπιν εντολών του Υ.Ε.Ν. ή των Λιμενικών Αρχών, για λόγους κακοκαιρίας ή λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απαγορευτικό απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών), η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για την πιθανή καθυστέρηση, τροποποίηση ή ακύρωση του δρομολογίου. Σε περίπτωση που απαγορευτεί ο απόπλους σύμφωνα με εντολές λιμενικών αρχών, Υ.Ε.Ν, της εταιρείας ή για λόγους ανωτέρας βίας, ο επιβάτης δικαιούται να τροποποιήσει το εισιτήριο του ή να του επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου του χωρίς άλλη υποχρέωση της εταιρείας προς τον επιβάτη. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα μετά από έγκριση του ΥΕΝ, να αντικαταστήσει το πλοίο με άλλο πλοίο. Τα δρομολόγια υπόκεινται σε αλλαγές που γνωστοποιούνται άμεσα στην εταιρική ιστοσελίδα.

ΑΚΥΡΩΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Ο επιβάτης μπορεί να ακυρώσει ή να αντικαταστήσει το εισιτήριο του και ανάλογα με το χρόνο επιστροφής αυτούσιου του σώματος του εισιτηρίου, να του επιστραφεί ολόκληρος ο ναύλος ή ποσοστό του, ως εξής:

Αν ακυρωθεί από 7 ημέρες μέχρι και 1 ώρα πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου, επιστρέφεται ποσοστό 50% επί του ναύλου.

Αν ακυρωθεί από 14 ημέρες μέχρι και 8 ημέρες πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου, επιστρέφεται ποσοστό 75% επί του ναύλου.

Για ακύρωση πριν το διάστημα των 14 ημερών επιστρέφεται το 100% του ναύλου.

Ο επιβάτης έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει το εισιτήριό του σε εισιτήριο ανοιχτής ημερομηνίας οποιαδήποτε στιγμή πριν την αναχώρηση του πλοίου (όπως αυτή αναγράφεται στο εισιτήριο) και έτσι η χρονική διάρκεια του θα ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία που αναγράφεται στο εισιτήριο και δεν υπόκειται σε καμία επιστροφή ναύλου ή ποσοστό αυτού.

Σε περίπτωση ήδη τροποποιημένου εισιτηρίου παρακαλούμε να επικοινωνείτε στο info@lafasi.gr προκειμένου να ενημερωθείτε για το καθεστώς επιστροφής ναύλου.

Μετά την αναχώρηση του πλοίου δεν ακυρώνονται, δεν αντικαθίστανται και δεν μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας εισιτήρια.

Τα εισιτήρια δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. Μπορείτε να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε το εισιτήριο σας μόνο από το πρακτορείο από όπου το εκδώσατε ή στον ορισμένο από την εταιρεία κατά λιμένα ναυτικό πράκτορα.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Σε περίπτωση που χάσει το εισιτήριό του ο επιβάτης ή την απόδειξη μεταφοράς του οχήματος, τότε το εισιτήριο ή η απόδειξη μεταφοράς δεν αντικαθίσταται, ούτε επιστρέφεται το αντίτιμο του. Θα πρέπει να αγοραστούν νέα για να ταξιδέψει.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ

Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά όπλων, εκρηκτικών, εύφλεκτων, εμπρηστικών και γενικά επικίνδυνων υλών εν πλω. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους εσωτερικούς χώρους των πλοίων παρά μόνο στους εξωτερικούς. Για λόγους ασφαλείας του πλου και προστασίας του περιβάλλοντος, παρακαλείται ο επιβάτης να μην πετά αναμμένα τσιγάρα και απορρίμματα σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του πλοίου ή στη θάλασσα. Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται προς όλους τους κανονισμούς ασφαλείας κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση και τον πλου και της δημοσίας τάξεως εντός του πλοίου και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Επιπλέον, οφείλουν να συμμορφώνονται προς κάθε εντολή του Πλοιάρχου ή οδηγία των μελών του πληρώματος κατά τη διάρκεια του ταξιδίου και να απευθύνονται στα αρμόδια μέλη του πληρώματος σε περίπτωση προβλήματος. Για κάθε παράπονο κατά την διάρκεια του ταξιδιού οι επιβάτες πρέπει να απευθύνονται στον πλοίαρχο του πλοίου και μετά το πέρας του ταξιδιού στην εταιρία.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

1. Ανήλικοι επιβάτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του:

Δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουν χωρίς συνοδό. Ο Έλεγχος Ταυτοπροσωπίας σε ανηλίκους επιβάτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, διενεργείται επί τη βάσει της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

2. Ανήλικοι επιβάτες που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους (15 έως 18 ετών):

Επιτρέπεται η μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων 15 έως 18 ετών υπό την προϋπόθεση παράδοσης δήλωσης του γονέα ή κηδεμόνα τους προς την Εταιρεία θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή, με την οποία ο τελευταίος θα δηλώνει ότι συναινεί στη μεταφορά του ανηλίκου, ότι αναγνωρίζει ότι δεν είναι δυνατόν και δεν θα τελεί υπό την εποπτεία του Πλοιάρχου και/ή των αξιωματικών και/ή μελών του πληρώματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και μέχρι την αποβίβασή του στο λιμάνι προορισμού και ότι ο γονέας ή ο κηδεμόνας θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει πλήρως την Εταιρεία και το προσωπικό της από κάθε απώλεια, ζημία ή δαπάνη που θα προκύψει από το ταξίδι του ανηλίκου. Ο Έλεγχος Ταυτοπροσωπίας των ανήλικων επιβατών, διενεργείται επί τη βάσει της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων, φέρουν σε κάθε περίπτωση ακέραιη την ευθύνη για την απόκτηση και κατοχή – πριν την έναρξη του ταξιδιού των ανηλίκων – των κατάλληλων, έγκυρων και νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που τυχόν απαιτούνται στο λιμάνι προορισμού.

Σχετικές δηλώσεις διατίθενται από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην περιοχή του Χριστού Καλύμνου, τηλ. 22430 51630, e-mail: info@lafasi.gr καθώς και στα κατά τόπους λιμενικά γραφεία της εταιρείας

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη εάν οι Αρχές του λιμένα προορισμού θεωρήσουν ανεπαρκή τα εν λόγω ταξιδιωτικά έγγραφα.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Τα πλοία της εταιρείας διαθέτουν ειδικούς χώρους παραμονής για άτομα με ειδικές ανάγκες με εύκολη πρόσβαση στο πλοίο, αφού δεν χρειάζεται να μεταφερθούν σε κάποιο ανώτερο κατάστρωμα. Το πλήρωμα του πλοίου είναι πάντα διαθέσιμο να διευκολύνει και να βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Ο επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει χειραποσκευές βάρους μέχρι 40kg και 0.5m3. Ο επιβάτης πρέπει να φέρει μαζί του προσωπικά αντικείμενα που θα χρειαστούν κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Ο επιβάτης οφείλει σε περίπτωση που μεταφέρει χρήματα, αξιόγραφα και λοιπά τιμαλφή αντικείμενα ή να τα φέρει μαζί με τα προσωπικά του είδη εντός του πλοίου. Σε τυχόν κλοπή ή απώλεια αποσκευών, χρημάτων, αξιόγραφων και λοιπών τιμαλφών αντικειμένων σε κοινόχρηστους χώρους του πλοίου η εταιρεία και το πλήρωμα δεν φέρει καμία ευθύνη. Σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων ο επιβάτης καλό είναι να επικοινωνήσει με το προσωπικό της εταιρείας.

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύεται η είσοδος των κατοικίδιων ζώων στους εσωτερικούς χώρους των πλοίων. Ωστόσο το κατοικίδιό ζώο μπορεί να παραμείνει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στους ειδικούς χώρους φύλαξης για κατοικίδια ζώα που βρίσκονται στο εξωτερικό των πλοίων υπό την προσωπική επίβλεψη του συνοδού τους. Τα κατοικίδια πρέπει πάντα να είναι συνοδευμένα, να φέρουν λουρί και να φορούν υποχρεωτικά φίμωτρο. O συνοδός τους οφείλει να έχει μαζί του το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας τους και να είναι υπεύθυνος για την φροντίδα, ασφάλεια και υγιεινή τους κατά τη διάρκεια του πλου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε καλώντας στο 22430 51630 ή στέλνοντας email στο info@lafasi.gr

https://lafasi.gr/wp-content/themes/yachtsailing