ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΝΟ ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ
05:15 08:15
10:00 11:00
12:00 13:00
15:00 16:00
17:45 20:00
21:30 23:30

ΤΡΙΤΗ

ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΝΟ ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ
05:15 08:15
10:00 11:00
12:00 13:00
15:00 16:00
17:45 20:00
21:30 23:30

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΝΟ ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ
05:15 08:15
10:00 11:00
12:00 14:00
15:00 16:00
17:45 20:00
21:30 23:30

ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΝΟ ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ
05:15 08:15
10:00 11:00
12:00 13:00
15:00 16:00
17:45 20:00
21:30 23:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΝΟ ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ
05:15 08:15
10:00 11:00
12:00 16:00
15:00 16:00
17:45 20:00
21:30 23:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΝΟ ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ
05:15 08:15
10:00 11:00
12:00 13:00
15:00 16:00
17:45 20:00
21:30 23:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΝΟ ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ
05:15 08:15
09:15 11:00
12:00 14:00
15:00 16:00
17:45 20:00
21:30 23:30
https://lafasi.gr/wp-content/themes/yachtsailing